ประกาศๆ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกคนที่มีความประสงค์รับทุนวันไหว้ครู

ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานแนะแนว หรือ อาจารย์วิทยา ด่วนนนน!!!!!!!

#หมดเขตส่งใบสมัครวันศุกร์นี้เท่านั้น
#หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์วิทยา