ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ปวช.1

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ปวช.1 
อ่านคุณสมบัติ และติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องพักครูแผนกครับ ☺☺ 
#ส่งที่งานแนะแนวภายใน 31 พ.ค.62 นี้