ขอเชิญนักเรียนชั้น ปวช.1

    ขอเชิญนักเรียนชั้น ปวช.1 ที่สนใจออกแบบบอร์ดเกม/สนใจประเด็นทางสังคม รวมกลุ่มกัน 3-5 คน ครูที่ปรึกษาประจำทีม 2 คน ร่วมโครงการ #ออกแบบเกมออกแบบสังคม สามารถส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ และจัดทำวีดิทัศน์เสนอโครงการขนาดสั้น ไม่เกิน 2 นาที #ปิดรับสมัคร 23 สิงหาคม 2562 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม จะได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและสร้างนวัตกรรม

คลิกดูรายละเอียด