โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.1 และปวส.1 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี