รับสมัครนักฟุตบอลชาย

มาสมัครกันเยอะๆนะครับ รับเฉพาะนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เท่านั้น…!!!! 
มีทั้งฟุตซอลชายและหญิง #ขอใบสมัครได้ที่ห้องพักครูนะครับ