จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นักเรียน นักศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ และประชาชนมาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี
ใครอยู่ฝั่งเมืองช่วยฝั่งเมืองอยู่ฝั่งวารินช่วยฝั่งได้นะครับ
คนไทยไม่ทิ้งกัน
น้ำใจของทุกคนทำให้สังคมน่าอยู่