ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เลขที่ 5 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Phone : 045 240 577
Email : ct@utc.ac.th
Facebook : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาคารแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (อาคาร 3)
วันเวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 8am to 5pm
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ – Closed